Accelerated Mobile Pages
Ускорени мобилни страници

Accelerated Mobile Pages [на български Ускорени мобилни страници] или както са по известни само с абревиатурата си – AMP са инициатива с отворен код, целяща осигуряване на уеб страници, които се зареждат бързо и изглеждат добре на мобилни устройства дори и при бавни мрежи.

Ускорените страници излизат приоритетно при търсене от мобилни устройства. Т.е. ако имаме две страници и едната е AMP, Google ще предпочете AMP страницата.