Същото изречение без въпросителна „Видях какво пише за теб в интернет“ също може да бъде чуто доста често. Освен неприятното чувство, което остава след това, онлайн репутацията има и реални практически измерения. Общоизвестен факт е, че преди работна среща, а и не само, при кандидатстване за работа и при подобни ситуации, а понякога от чисто любопитство всеки проверява с какъв човек ще се срещне. Примерът ни е за човек, но същото важи за фирма, хотел и т.н.

Пишейки името на търсения обект най-често ще се натъкнем на поне пет резултата от жълти издания и някои коментари по форуми…

Какво да правим?
Има просто решение. Работете за своята онлайн репутация. Потърсете квалифициран специалист. Ние разполагаме с ORM специалист – подробно прочетете тук https://www.wiki-web.com/цялостни-уеб-решения/управление-на-онлайн-репутация/

 

 

Какво всъщност е ORM?

Online reputation management – Управлението на репутацията е практика на наблюдение на репутацията на даден индивид или марка. Занимава се със съдържание, което е вредно за него, както и комуникира обратната връзка с клиентите, за да се получи оценка или предупредителни сигнали за репутационни проблеми. Повече от работата свързана с управлението на репутацията се фокусира върху предотвратяването на отрицателни резултати от търсенето.Тя може да се опита да преодолее пропастта между начина, по който компанията възприема себе си, и това как точно другите я виждат.

Управлението на онлайн репутацията е практиката на мониторинг на Интернет репутацията на лице, марка или бизнес, с цел да се подчертае положителното отразяване, вместо отрицателни отзиви или предложения.

Call Now Button