Какво е Уеб дизайнер

С тази тема искаме да Ви запознаем с някои основни терминологии в процеса на изработка на сайт.

Уеб дизайнерът се занимава с изработването на уеб страници в Интернет пространството. Уеб дизайнерът може да създава цялостен уеб сайт или апликация, както и конкретна част от конкретният уеб продукт. При създаване на цялостен проект за уеб сайт, уеб дизайнера трябва да премине през всичките му основни етапи.


Уеб дизайнерът има за задача да подреди информацията в страницата така, че тя да бъде лесно четима и неподвеждаща. Създават се графики и цялостен дизайн, който да оформи съдържанието за да се създаде привлекателна и удобна среда за четене.

HTML и CSS
След изработване на дизайна, той бива „разрязан“ на основните си елементи, които се запазват в някои от широко използваните графични формати (JPEG, PNG, GIF и други). Всяко едно от изображенията, които съставляват основният уеб дизайн се подреждат в HTML файл. За допълнително оформяне като цвят, позиция в страницата и т.н. се използват CSS команди.

CMS (Content Management System
В зависимост от нуждите за функциониране на проекта, той може да бъде статичен или динамичен. Статичният уеб сайт е съставен от множество HTML файлове, свързани помежду си. В този случай, всяка промяна в архитектурата или информацията на сайта трябва да става ръчно в конкретния или всички HTML файлове. Динамичният уеб сайт се управлява от система за контрол на съдържанието, като изходния HTML код на уеб сайта може да бъде генериран посредством PHP файл. Основното съдържание на уеб сайта се съхранява в база данни, което позволява широка гъвкавост при редакция на текстове и тяхното изобразяване на различни места в уеб страницата. CMS системата обединява всичко това, за да бъде лесно контролирането на един уеб сайт от краен потребител, който няма познания в уеб програмирането.

Валидация на кода
Валидирането на HTML и CSS кода се прави с цел правилното функциониране и визуализиране на уеб сайта. Тази валидация се извършва спрямо световно установени правила за писане на правилен код W3C

SEO оптимизация
Search Engine Optimization в превод е „оптимизация за търсещите машини“. В основата си, SEO оптимизацията на един уеб сайт се изразява в правилно структуриран и валидиран HTML код, релевантно на съдържанието описание, заглавие и ключови думи. Към тази категория спада и онлайн маркетингът.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.

Call Now Button