Бойко Василев

Уникален
Дизайн

Модерен дизайн, чист и изчистен. Всичко в сайта е съобразено с професията на клиента. Като с определени детайли и шрифтове се подчертава точно това. www.boykovassilev.com

Структурата на сайта е интегрирана и в уикипедия страницата на клиента.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Бойко_Василев

Онлайн
сигурност

Сайтът е изработен по такава технология, че възможностите за слонамерени действия са сведени до минимум.

Цялостно решения

Единна структура в уикипедия и личен сайт. Адрес на сайта http://boykovassilev.com/