Общински сайт

Онлайн
сигурност

Сайтът е изработен по такава технология, че вероятността за пробив е сведена до минимум.

http://nessebarinfo.com/ 

Бързо
зареждане

С цел улеснение на потребителите сайтът е оптимизиран и се зарежда за около секунда при това е натоварен с административна информация, новини, видеа и множество графични елементи.

Уникален
дизайн

Уникален и модерен респонсив дизайн, в проекта са запазени цветовете на старата версия на сайта, като се цели приемственост във визията.

UNESCO Световно наследство

Цялостна визия е съобразена и подчинена на уникалния статут на града. Адрес на сайта http://nessebarinfo.com/ 

g2g

E-услуги

Вгредени системи за онлайн услуги за гражданите.