Онлайн магазин за оригинални маратонки

Персонализиран
дизайн

Абсолютно персонализиран дизайн, според изискванията на клиента. Обърната решетка на продуктите. Без страница с количка, директно пазаруване на продукт към checkout страницата. Всички продукти на една страница.

https://www.originalni.bg/

Лесен
за работа

С инсталацията на yellow pencil - възможностите за дизайн на решетката. Размер на шрифта, цветове и т.н. са абсолютно достъпни за клиента.

Онлайн
обучение

Посредством безплатното видео обучение. Персоналът беше обучен на работа със сайта. Работа с фотошоп, за обработка на графчните елементи.

Адрес на сайта https://www.originalni.bg/