300.00лв.

Анализ на онлайн позиционирането.

Оптимизиция на кода, подредбата на h1 тагове, alt тагове, p тагове според изискванията на Google.

Създаване sitemap.xml файл.

Регистрация и верифициране в  Google web admin.

По желание могат да се създадат и AMP страници. Структурирани данни и JSON markup.

Оптимизация на до 30 страници.